Product was successfully added to your shopping cart.

نرم افزار Color Company

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

بازنگری سریع

برنامه همنشینی رنگ ها برنامه ای است که به منظور مشاوره رنگی و بر اساس کتاب های رفرنس همنشینی رنگ ها خلق شده است. این برنامه مجموعه ای از ترکیب های رنگی (مانند شیرین، روحانی، سرد و …) دارد که کاربر با انتخاب آن مجموعه قادر به مشاهده ترکیب های رنگی خلق کننده این حالت و اطلاعات مرتبط با آن خواهد بود. قابل ذکر است که این مجموعه ها قابلیت تغییر و ذخیره سازی توسط کاربر را نیز دارا است.

دسترسی: ناموجود